Praktykuj MA-URI®
Trening MA-URI®

Trening MA-URI® to najpełniejszy i najbardziej kompletny sposób otwarcia na praktykowanie MA-URI®. Składa się z trzech głównych etapów, z których ostatni odbywa się w Nowej Zelandii. Cały proces treningu wieńczy zdobycie uprawnień Profesjonalnego Praktyka MA-URI®

Moduł 1 – Trening podstawowy

Trening złożony jest z 4 poziomów podczas których uczestnicy nabywają umiejętności zwiększania osobistej mocy, poznawania i doskonalenia swojej rzeczywistości fizycznej i mentalnej.

Czas i terminy:
4 zjazdy | Czas trwania: 6–7 dni | co 6–8 tygodni.

Cele Modułu 1:

 • Nauka technik podstawowych MA-URI® Bodywork – sesja 1.5 h
 • Nauka 4 rodzajów Tańców MA-URI® jako narzędzia poszerzania zakresu ruchu i praktyki określonych pozycji ciała
 • Zwiększanie świadomości dotyczącej wyborów i własnych motywacji
 • Koordynacja ruchu i połączenie półkul mózgowych
 • Zwiększenie wiary w siebie, kreatywności, zachowań sprawczych
 • Nauka sterowania energią uwagi
 • Zwiększenie świadomości wzorców kulturowych i indywidualnych ruchu
 • Polepszenie kondycji fizycznej i podniesienie poziomu energii witalnej
 • Wprowadzenie do życia elementów uświęcenia
 • Nawiązanie połączeń duchowych z przodkami i Duszą
 • Zmiana diety i praktyka zachowań prozdrowotnych
 • Podstawy czytania ciała i jego symptomów

Trening jest zarezerwowany dla osób bez nałogów, ze znajomością jęz. angielskiego (w stopniu co najmniej komunikatywnym), zrównoważonych emocjonalnie. Żadne przygotowanie psychologiczne ani fizyczne nie jest konieczne. Wymagana jest umiejętność skupienia, determinacja, przeciętna dobra sprawność fizyczna i zaufanie.

Trening prowadzony jest w języku polskim.

Moduł 2

Moduł 2 (europejska edycja – E-2) prowadzą Katja i Hemie Fox w Polsce, na Litwie lub na Węgrzech.

Czas i terminy:
2 zjazdy | Czas trwania: ok. 14 dni | co ok. 3 miesiące w sezonie wiosna–lato–jesień

Celem Modułu 2 jest własne uzdrowienia emocjonalne oraz:

 • Pogłębienie świadomości dotyczącej osobistych wzorców mentalnych i emocjonalnych
 • Głębokie uzdrowienie na poziomie komórkowym traum emocjonalnych z dzieciństwa, przodków, życia płodowego…
 • Pogłębienie relacji z Przodkami i z Bogiem
 • Zmiana dotychczasowych nastawień, przekonań i postaw ograniczających samorealizację
 • Nauka postaw, technik i zasad pracy z ludźmi
 • Praktyka zaawansowanych technik MA-URI® Bodywork
 • Praktyka Tańców MA-URI® jako narzędzia samopoznania i samo-uzdrawiania
 • Ekspansja marzeń i zwiększenie sprawczości
 • Praktyka na osobach z różnymi zagadnieniami emocjonalnymi i rozpoznawanie typów uwolnień emocjonalnych

Sprawdź termin najbliższego Treningu Modułu 2

Moduł 3 NZ

Moduł 3 (KAITINANA) – to miesięczny warsztat w Nowej Zelandii prowadzony przez Katję i Hemiego Foxów w tradycyjnym maoryskim domu spotkań – marae. Jest zakończeniem formalnego treningu Profesjonalnego Praktyka.

Czas i terminy:
każdego roku zazwyczaj w miesiącu lutum/marcu

Cel Modułu 3 to uzdrowienie i samopoznanie duchowe oraz

 • Transformacja osobistej świadomości i ostateczne przekroczenie motywacji ego
 • Pogłębienie świadomości duchowej i zwiększenie dyspozycyjności służenia innym i światu
 • Pogłębienie połączenia z Naturą, z Przodkami, Bogiem
 • Praktyka bycia Miłością
 • Pogłębienie związku z własną duszą i wewnętrznym autorytetem
 • Praktyka zaawansowanego podejścia i technik w pracy z ciałem MA-URI®
 • Nauka etyki i zasady Profesjonalnej Praktyki MA-URI®
 • Nauka pracy z uzdrowieniami i zagadnieniami duchowymi
 • Praca z elementami uświęconymi, rytuałem, modlitwą
 • Medytacyjna praktyka wykonywania płaszcza ceremonialnego KOROWAI
 • Zdobycie uprawnień do Profesjonalnej Praktyki MA-URI®

Sprawdź termin najbliższego Treningu Modułu 3